راهنمای خریداران

شرایط فروش ار تاریخ 1396/01/15 الی 1396/7/15 به این ترتیب می باشد :

30% پیش

50% طی 30 فقره چک ماهیانه

10% هنگام تحویل واحد

10% هنگام تنظیم سند

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.