راهنمای خریداران

شرایط فروش ار تاریخ 1396/12/15 الی 1397/2/15 به این ترتیب می باشد :

30% پیش

50% طی 24 فقره چک ماهیانه

10% هنگام تحویل واحد

10% هنگام تنظیم سند

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.